Splošni pogoji nagradne igre ŽAR NAGRADNA IGRA

 1. člen

Organizator in izvajalec nagradne igre je družba SEDEM d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) po naročilu podjetja Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnih straneh organizatorja in naročnika.

 

Z uporabo SMS storitve »SMS ŽAR NAGRADNA IGRA« se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na www.tus.si in www.sedem.biz

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije in osebe s tujim državljanstvom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Sedem d.o.o., in povezanih podjetij in zaposleni v podjetju Engrotuš d.o.o. in z njim povezanih družb ter njihovi ožji družinski člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre).

 

Nagradna igra poteka od 29.5.2024 do vključno 26.6.2024 v vseh trgovinah in franšizah Tuš. Podatki o poslovalnicah so dostopni na spletni strani www.tus.si  in www.sedem.biz

 

 

 1. člen

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:

Glavna nagrada:  WEBER Plinski žar Traveler

Dnevne nagrade 25 x električni žar

Vsak sodelujoči lahko v primeru izžrebanja prejme le eno nagrado, vendar lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila, ali jih prenesti na tretjo osebo.

 

 1. člen

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na spodaj opisan način:

Z nakupom označenih izdelkov z oznako »ŽAR« v trgovinah in franšizah Tuš.

Pogoj za pridobitev kode za sodelovanje v nagradni igri je poleg nakupa označenih izdelkov predložitev Tuš klub kartice.

Nakup vsaj enega izdelka z oznako «ŽAR« in predložitev Tuš klub kartice prinese eno (1) kodo za sodelovanje v nagradni igri. Kupec lahko na računu prejme eno (1) unikatno kodo. Nakup več izdelkov ne prinese dodatnih kod.

Uporabnik lahko sodeluje tolikokrat, kolikokrat je ob nakupu prejel kodo za sodelovanje in ima na tak način večjo možnost za pridobitev nagrade. Uporabnik pošlje SMS s ključno besedo TUS ZAR  in številko pridobljene kode na računu (npr. TUS ZAR 12345) na številko 3131. Uporabnik, ki je poslal SMS s ključno besedo in pridobljeno kodo na računu, prejme brezplačni SMS za potrditev splošnih pogojev na www.tus.si . Uporabnik mora za zaključek prijave na nagradno igro s povratnim sms-om potrditi splošne pogoje ter posredovati svoje podatke. Prijava na nagradno igro je uspešno zaključena, ko uporabnik prejme brezplačen SMS z zahvalo za sodelovanje v nagradni igri.

 

Nagradna igra na zgoraj opisan način poteka od 29.5. 2024 do 26.6.2024 v vseh trgovinah in franšizah Tuš. Podatki o poslovalnicah so na voljo na spletni strani www.tus.si .

 

 1. člen

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado, ne glede na vrsto nagrade. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu v nagradni igri, ki je izžreban, ne podeli nagrade.

Udeleženec nagradne igre izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je kršil pravila sodelovanja v nagradni igri, ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pogoji in pravili ali jih ni izpolnil pravočasno.

 

 1. člen

Žrebanje nagrad:

Žrebanje dnevnih nagrad bo potekalo vsak delovni dan s pričetkom 30.5.2024 v času trajanja nagradne igre, razen za vikend ali praznik, v tem primeru se žrebanje izvede na prvi naslednji delovni dan. V dnevnem žrebanju bodo sodelovali tisti, ki svoj SMS pravilno poslali v prejšnjem delovnem dnevu, razen za petek in vikend  (sobota in nedelja) se žrebanje izvede v ponedeljek za oba dneva skupaj (sobota in nedelja).

Termini posameznih žrebanj so razvidni iz spodnjih tabel.

Žrebanje

Nagrada

Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko teh pravil do posamičnega končnega  datuma (datum, ko se izteče možnost prijave za posamično dnevno  nagrado) poslali SMS  +  unikatno kodo

30.05.2024

VOX električni žar

29.05.2024

31.05.2024

VOX električni žar

30.05.2024

3.06.2024

VOX električni žar

31.05.2024

3.06.2024

VOX električni žar

Od 1.6.do 2.6.2024

4.06.2024

VOX električni žar

3.06.2024

5.06.2024

VOX električni žar

4.06.2024

6.06.2024

VOX električni žar

5.06.2024

7.06.2024

VOX električni žar

6.06.2024

10.06.2024

VOX električni žar

7.06.2024

10.06.2024

VOX električni žar

Od 8.6. do 9.6.2024

11.06.2024

VOX električni žar

10.06.2024

12.06.2024

VOX električni žar

11.06.2024

13.06.2024

VOX električni žar

12.06.2024

14.06.2024

VOX električni žar

13.06.2024

17.06.2024

VOX električni žar

14.06.2024

17.01.1900

VOX električni žar

Od 15.6. do 16.6.2024

18.06.2024

VOX električni žar

17.06.2024

19.06.2024

VOX električni žar

18.06.2024

20.01.1900

VOX električni žar

19.06.2024

21.01.1900

VOX električni žar

20.06.2024

24.06.2024

VOX električni žar

21.06.2024

24.06.2024

VOX električni žar

od 22.6. do 23.6.2024

26.06.2024

VOX električni žar

24.06.2024

26.06.2024

VOX električni žar

25.06.2024

27.06.2024

VOX električni žar

26.06.2024

 

Vsi, razen tisti, ki bodo izžrebani za dnevno nagrado, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 29.5 do 26.6.2024 do 23:59 s poslanim SMS – om, bodo sodelovali v končnem žrebanju za glavno nagrado 1 x WEBER Plinski žar Traveler, ki bo dne 27.6.2024.

Žrebanja bodo potekajo v prostorih družbe SEDEM d.o.o.. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 26 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 

 1. člen

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.tus.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s kodo. 

Prejemniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, prejete nagrade objavijo na spletni strani iz prejšnjega odstavka.

 

 1. člen

Dobitniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. Stroške poštnih storitev krije organizator. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka prevzema, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.tus.si  in www.sedem.biz .

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade organizatorju v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko – za prejemnik glavne nagrade, katera vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR.

 

na elektronski naslov info@sedem.biz   ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, s pripisom: » Nagradna igra TUŠ«.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določata drugi in tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju, na kontakt, naveden v 13. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

 

 1. člen

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 7. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 

 1. člen

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade ter načinu prevzema nagrade.

Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov SEDEM d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

 

 1. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev nagradne igre, ki jih bo objavil na spletni strani www.tus.si   in www.sedem.biz .

 

 1. člen

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1,Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, naročniki in A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach in T-2 so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach in T-2.

 

 1. člen

Kontakt

Organizator in izvajalec:

Sedem d.o.o.

Linhartova cesta 13

1000 Ljubljana

IMS reklamacijska služba

E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

Naročnik:

Engrotuš d.o.o.

Cesta v Trnovlje 10a

3000 Celje

e-naslov: info@tus.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

 

 1. člen

Organizator je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 

 1. člen

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.tus.si   in www.sedem.biz

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 27.5.5024

                                                                                                                      Organizator nagradne igre:

                                                                                                                      Sedem d.o.o.

Nagrajeneci nagradne igre “Vsak dan je dan z žar nagrade” 

 

Dnevni nagrajenci:

Električni žar VOX prejme:

 

MARTIN KOSTADINOV

DARJA BARLE

SEBASTIJAN MAČEK

FATIME SARAMATI

SREČKO RADOLIČ

SLOBODAN DJURDJEVIĆ

DUŠAN VUKOVIĆ

SERGEJA GALIN

JOŽE RUDOLF

MILAN SMANJA

DEAN ČEPERKOVIĆ

Scroll to Top